U noemde een laag maandbedrag


 Die zijn auto buiten